Thursday, June 16, 2011

ലേഖനം :ഒരു ഭഗവത്ഗീതയും കുറേ മുലകളും

ബഷീറിന്റെ ചെറുകഥകൾ 101 പഠനങ്ങൾ.
ഒലിവ്/
എഡിറ്റർ :പോൾ മണലിൽ

2010
rs/300/

No comments:

എ അയ്യപ്പൻ അനുസ്മരണം എം കെ ഹരികുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു ,പത്തനാപുരം ഗാന്ധി ഭവനിൽ

പത്തനാപുരം ഗാന്ധി ഭവനിൽ എ അയ്യപ്പൻ അനുസ്മരണം എം കെ ഹരികുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു